اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

دختـر ِ گیسو طـلای ِ شهـر ِحافظ حالتاندلبــری کـن تا بپـرسم از سن و از سالتان از نسیـم دلـــــربای ِ عطــر زلفـت آمــدماز نمـــازی تـا ســر ِ کـــوی ارم دنـبـالـتان گرچه ریزد نم نم ازگلهای اندامت هوسیک نفس راضی نباشم تـا کنـم‌ اغفـالتان تِق تِق کفشت که برداردسکوت کوچه‌ راپشتِ سر پروانه میریزد به روی […]

در سیـاهی پـــــرده افتــــاد از رخ تابانتانشد مسیر ِ کـــوچه روشن تا لـب ِ ایوانتان کردی از ناز نگاهت روز و شب افسونگریتـا شوم با سِحر و جادو شاعـر چشمـانتان نـم نـم بـاد صبـا از بس به مویت شانه زدمیتراودبوی‌خوش از زلف مشک افشانتان جان به دست ورطه ی تلخ هلاکت میدهدآن که نوشد قهـوه […]

در حال جستجو در سایت . . .