اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

خاقانی شروانی از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی در قرن ششم هجری بشمار می آید افضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی حقایقی شَروانی متخلص به خاقانی  در سال ۵۲۰ قمری در شهر شروان به دنیا آمد پـدرش نجار و مادرش که در اصـل کنیزکی نسطـوری بوده گویا پیشۀ طباخی یا بافنـدگی داشته اسـت پـدرش او را در کـودکی ظاهرا به علـت […]

فروغ فرخزاد در ۸ دی ‌ماه ۱۳۱۳ هجری شمسی در تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی ‌تبار بدنیا آمد فروغ فرزند چهارم توران وزیری‌ تبار و سرهنگ محمد فرخزاد است فروغ با مجموعه‌های اسیر، دیوار و عصیان در قالب  چهار پاره کار خود را آغاز کرد فروغ فرخزاد در سال‌ ۱۳۳۰ با پرویز شاپور طنزپرداز […]

الهی به پاکان و رندان مست به دلگرمی ساقی می‌ پرست به جوش درون خم صاف دل که شد در بر او فلاطون خجل به رندی کز آلودگی پاک خفت به مستی که با دختر تاک خفت به آهی که بر دل شبیخون زند به اشکی که پهلو به جیحون زند به داغی که بر […]

فروغ فرخزاد در ۸ دی ‌ماه ۱۳۱۳ هجری شمسی در تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی ‌تبار بدنیا آمد فروغ فرزند چهارم توران وزیری‌ تبار و سرهنگ محمد فرخزاد است فروغ با مجموعه‌های اسیر، دیوار و عصیان در قالب  چهار پاره کار خود را آغاز کرد فروغ فرخزاد در سال‌ ۱۳۳۰ با پرویز شاپور طنزپرداز […]

دل روشنی دارم ای عشق  صدایم کن از هر کجا می توانی صدا کن مرا از صدف های باران صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است بگو با کدامین نفس می توان تا کبوتر سفر کرد؟ بگو با کدامین افق می […]

خاقانی شروانی از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی در قرن ششم هجری بشمار می آید افضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی حقایقی شَروانی متخلص به خاقانی  در سال ۵۲۰ قمری در شهر شروان به دنیا آمد پـدرش نجار و مادرش که در اصـل کنیزکی نسطـوری بوده گویا پیشۀ طباخی یا بافنـدگی داشته اسـت پـدرش او را در کـودکی ظاهرا به علـت […]

پروانه سراوانی، متولد سال ۱۳۵۵، دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است از این نویسنده علاوه بر کتاب پرتقال خونی مجموعه شعر صبحانه دو نفره و رمان پشت کوچه های تردید منتشر شده است  کتاب پرتقال خونی نخستین رمان پروانه سراوانی است اما بعد از انتشار دومین رمان او یعنی پشت کوچه های تردید […]

هر چقدر که در بُعد زمان سفر کنی و حالت از آدم های رفته زندگیت بد شود در عوض آدم هایی هستند که همه ی گذشته ی تلخ را با یک لبخندشان پشت سر می گذاری حضورشان بوی خوش عطر یاس، اصلا خود دوست داشتند … آدم های خوب زندگی، که محبت را سبد، سبد ارزانیت […]

در حال جستجو در سایت . . .