اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

میدونی هیچکدوم از قسمتای زندگیه من شبیه قسمتای زندگیه ت نیس وقتی ک میگم میخوام برم نگو بمونو بجنگ من روزایی از زندگیمو جنگیدم ک همه پا پس کشیدن اما همیشه موندن و جنگیدن جرات نمیخواد بعضی وقتا دل میخواد دل کندن این روزا ک حال دلم خوب نیس میزنم رو شونمو میگم غصه نخور […]

عادی ترین خواسته ها و ساده ترین واژه ها زمانی که ترس را به آنها تزریق کنی به روحی تبدیل میشود که فرشته ی مرگ با سوهان سعی در بیرون کشیدن آن دارد و چ زجری که این پاره گوشت عاشق نمیکشد… مفاهیم مقدسی مانند عشق و رفاقت که طعمه ی هوس ها و حسادت […]

من همان شبان عاشقم سینه چاک و ساکت و غریب بی‌تکلف و رها در خراب دشتهای دور در پی تو می‌دوم ساده و صبور یک سبد ستاره چیده‌ام برای تو یک سبد ستاره کوزه ای پرآب دسته‌ای گل از نگاه آفتاب یک عبا برای شانه‌های مهربان تو در شبان سرد چاروقی برای گامهای پرتوان تو […]

در حال جستجو در سایت . . .