اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

When we used to say goodnight وقتی که استفاده میکنیم برای گفتن شب بخیر I’d always kiss and hold you tight برای بوسه های منو و نگه داشتنت در اغوشم But lately you don’t seem to care اما به تازگی به نظر نمیرسد که اهمیت دهی You close the door در را ببند and leave […]

http://www.bo2bo3.com/dl/Adele-Hello.mp3 Hello, it’s me سلام، صدای منو می شنوی؟ I’m in California dreaming about who we used to be من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم درباره کسی که باید می بودم When we were younger and free زمانی که ما جوون تر و آزاد بودیم I’ve forgotten how it felt before the world fell at […]

نام خواننده: Adele نام آهنگ: Million Years Ago I only wanted to have fun فقط میخواستم که خوش بگذرونم Learning to fly, learning to run یاد بگیرم که پرواز کنم، یاد بگیرم که بدوم (آزاد باشم) I let my heart decide the way به قلبم اجازه دادم که مسیر رو انتخاب کنه When I was […]

در حال جستجو در سایت . . .