اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

  اي خدا تقدير ما را گر نوشتي اين چنين پس عطا كن طاقتي بر سر نوشتي اين چنين تا به كي بي يار و ياور تا به حجران بر دلم مانده دور از آشنايان كنج غربت منزلم اي خدا بار دگر صبرم عطا كن اي خدا بار دگر دردم دوا كن من چه هستم […]

  با تو و عشقت به وفا نشستن دل به امید دیدن تو بستن از تو در این مستی دروغ شنیدن مهر و وفا از تو و کس ندیدن داره منو داغون میکنه این عجب عشقیه قلبمو بیرون میکنه این عجب عشقیه با های های گریه به شب رسیدن به آرومی تو پوست شب خزیدن […]

  نگارا وقت آن آمد که یکدم ز آن من باشی دلم بی‌ تو به جان آمد بیا تا جان من باشی دلم آنگاه خوش گردد که تو دلدار من باشی مرا جان آن زمان باشد که تو جانان من باشی به غم زان شاد می‌گردم که تو غم خوار من گردی از آن با […]

  در جان که کرده منزل جانان ما محمد صد در گشاده بر دل جانان ما محمد آقای ما محمد ما بلبلیم و نالان در گلستان احمد ما لو’لو’ئیم و مرجان امان ما محمد آه آقای ما محمد مستغرق گناهیم هر چند که عذر خواهیم پژمرده چون گیاهیم باران ما محمد وای باران ما محمد […]

  از خانمان آواره ام از دست عشق سر گشته و بیچاره ام از دست عشق ای کاشکی بودی عدم تا باز رستی از عدم می سوزم از سر تا قدم از دست عشق ای کاشکی بودی عدم تا باز رستی از عدم پرورده کردم خانمان سر گشته ام گرد جهان ای کاشکی بودی عدم […]

  اگه بدونم به رقیبم دل خود باختی وای وای بین منو قلب خودت فاصله انداختی وای وای اگه بدونم که دوامی نداره خواستنت با این همه ساده دلی باز منو نشناختی وای وای خونه ی دل را با صفا ساختن سهم تو سینه سپر کردن و جون باختن سهم من سهم من توشه ی […]

  وقتی که تو رفتی خورشید نمرده دریا و بیابان خدا دست نخورده وقتی که تو رفتی قلبی نشکسته اشکم نشده سیل و مرا سیل نبرده وقتی که تو رفتی انگار که هرگز تو را دیده ندیده انگار که تشنه به دریا نرسیده انگار که شمعی در جمع نبوده پروانه پرش را به آتش نکشیده […]

  ای آشنای خوبم تا زوده برگرد دیوونه ی تو رو دوری دیوونه تر کرد من ماندم و تو رفتی از راه جدایی ترسم پشیمان باشی و اما نیایی من ماندم اینجا پیش این دلبستگی ها تو رفتی اما با تمام خستگی ها پژمردم اینجا من از درد تنهایی بر لب رسد جانم تا آنکه […]

شب تاریک و من تنها اسیر خسته ی غمها برای تو دلم تنگه تو رو می خوام تو این دنیا هنوز این اشک لرزونم نشسته روی مژگونم عزیز من تو میدونی جدا از تو نمی مونم نمی تونم عشق من و تو حکایتی بود روزی توی شهر آشنایی ای رفته به تلخی از بر من […]

  بذار بگن دیوونتم آره دیوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من رشته ی امید و گسستن از تو عاشقی و مهر و محبت از من قهر و جدایی با دل من از تو این همه طاقت از من بذار بگن دیوونتم آره دیوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ […]

در حال جستجو در سایت . . .