اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

میدونی هیچکدوم از قسمتای زندگیه من شبیه قسمتای زندگیه ت نیس وقتی ک میگم میخوام برم نگو بمونو بجنگ من روزایی از زندگیمو جنگیدم ک همه پا پس کشیدن اما همیشه موندن و جنگیدن جرات نمیخواد بعضی وقتا دل میخواد دل کندن این روزا ک حال دلم خوب نیس میزنم رو شونمو میگم غصه نخور […]

عادی ترین خواسته ها و ساده ترین واژه ها زمانی که ترس را به آنها تزریق کنی به روحی تبدیل میشود که فرشته ی مرگ با سوهان سعی در بیرون کشیدن آن دارد و چ زجری که این پاره گوشت عاشق نمیکشد… مفاهیم مقدسی مانند عشق و رفاقت که طعمه ی هوس ها و حسادت […]

در حال جستجو در سایت . . .